Panoráma Rybího
Jahůdka
Vyhledávání
 
DPPO Rybí
Digitální povodňový plán obce Rybí
 
Mapa Rybí
 
Obrázek z obce
 
Nabídky práce
Nabídky práce v regionu
 
Počasí (Mošnov)
 
Počet návštěvníků
Počet návštěv...
914949
Kolik lidí je online?
1
 
Odkazy
 
Ostatní
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Historie

Historie obce

Oblast osídlena již v pravěku, jak dokládají nálezy kamenných nástrojů z období středního paleolitu na jihozápadním svahu Libhošťské Hůrky (100 000 - 40 000 let př.n.l.) a nález dvou neolitických sekeromlatů v prostoru mezi Rybí a Sirkovými lázněmi (5 000 let př.n.l.).

erb Rybí je původně česká obec, jejíž název je spojován s Rybím potokem. Podle staré pověsti zničili Rybí společně se Štramberkem a okolními obcemi Tataři za svého vpádu roku 1241. Podobné zprávy však patří pouze do oblastí pověstí. Rybí původně patřilo k hradu Štramberku a dostávalo se do lenního držení manů štramberských pánů. V letech 1519 - 1521 se zde připomínají vladyka Jiří ze Závišic a jeho sestra Dorota z Rybího, kteří podávali stížnost proti umučení svého bratra Petra z Rybího v Novém Jičíně. V roce 1523 se Rybí dostalo k fulneckému panství Bernarda ze Žerotína, jeho synovec a nástupce Karel však Fulnecko s Rybím odprodal Oldřichovi Cetryšovi z Kynšperka. Při dělení panství v roce 1584 Rybí připadlo ke kunínskému panství. Jeho držitel Jan Balcar Cetryš z Kynšperka však musel pro finanční těžkosti právě Rybí odprodat v roce 1588 městu Novému Jičínu. Od této doby snášela obec osudy novojičínsko-štramberského panství až do 19. století.

Její první vrchností se stalo nejprve samotné město Nový Jičín, od roku 1624 po potrestání města za účast ve stavovském povstání se novým majitelem stal jezuitský řád a jeho školaská kolej v Olomouci. Ve stejném roce Rybí zažilo útrapy třicetileté války, když obec vypálili polští kozáci a v letech 1642 - 1648, kdy celou osadu vyplenili Švédové. Po zrušení jezuitskému řádu přešla obec s panstvím do majetku královské komory, krátce na to šlechtického ústavu v Olomouci a Brně, až konečně v roce 1781 se majitelem panství stala c.k. Tereziánská akademie ve Vídni.

Významnou kapitolou dějin obce tvoří období německé okupace.Tehdy se řada občanů zapojila do protifašistického odboje. Na jižním okraji lesa Rovně vznikly již počátkem 19. století zásluhou novojičínského měšťana Martina Ritze sirné lázně. Do roku 1999 se zde nacházelo plícní oddělení novojičínské nemocnice.

Ze zajímavostí uveďme alespoň staré naleziště drahých kamenů u Rybího, které vzpomíná ve své zprávě moravský dějepisec Jan Jiří Středovský ( 1679 - 1713). Uvádí mimo jiné nálezy zlata v potoku protékajícím vesnicí a vzpomíná rovněž dvou měšťanů z Olomouce a Nového Jičína, kteří těmito nálezy velmi zbohatli.

Pamětihodnosti naší obce

Kostel Nalezení sv. Kříže

Nejvýznamnější památkou obce Rybí je kostel Nalezení sv. Kříže , lidová stavba z 15. století, obnoven v r. 1846 - dřevěný ochoz, sluneční hodiny, vnitřní výzdoba ve stylu lidového baroka, železný kříž (jako celek chráněná památka). Dvojitý kříž na věži svědčí o tom,že pochází z doby cyrilo-metodějských. Tento kříž byl roku 1868 velkou vichřicí stržen a na jeho místě je nový podle starého vzoru zhotoven. Hřbitov u kostela - ohrazen zdí se vstupní branou (chráněná kulturní památka).

Bývalé slavné procesí věřících z Nového Jičína na poutní kostely ve Štramberku připomínají stále dvě kapličky v poli.

Bludné kameny z doby ledové - největší umístěn u "Pomníku padlých".

Významné osobnosti obce

Ferdinand Spisar ( 1895 - 1918 )
- katolický kněz, uvědomělý Čech
- otevřel vlastní farní knihovnu pro čtenáře, předseda Reiffeisenova spořitelního a záloženského spolku, spoluzakladatel Čtenářského spolku, jeho zásluhou nastal neobyčejný rozkvět včelařství v Rybím
Adolf Zábranský ( 1909 - 1981 )
Obraz Adolfa Zábranského - akademický malíř, grafik, především ilustrátor dětských knih, národní umělec
- narodil se v rodině řídícího učitele Karla Zábranského; z tvorby - četné oleje pohledů na Štramberk, užitková grafika, plakáty, ilustrace dětských knih i pro zahraničí, světové uznání - Andersenova cena; jeho památník se nachází v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

Přírodní podmínky

Obec se nachází v přírodním parku Podbeskydí. Svou polohou v Podradhošťské pahorkatině zve k turistickým vycházkám po krajině - možnost výhledu na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy, Beskydy.

Na katastru obce je registrováno celkem 58 významných krajinných prvků.

Znak a prapor obce

Znak :Prapor obce RybíZnak obce Rybí
- v modrém štítě šikmo položená stříbrná ryba, pod ní na šikmo vztyčené stříbrné radlici červená lilie.
Prapor :
- modro-bíle šikmo dělený list; v žerďovém poli šikmo položená bílá ryba hlavou k hornímu cípu, ve vlajícím poli červená lilie; poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Created by HAVJA ( havja [at] centrum [dot] cz ) | All rights reserved © 2006-2015 | Poslední aktualizace 13.11.2023 v 6:12:13