Panoráma Rybího
Jahůdka
Vyhledávání
 
DPPO Rybí
Digitální povodňový plán obce Rybí
 
Mapa Rybí
 
Obrázek z obce
 
Nabídky práce
Nabídky práce v regionu
 
Počasí (Mošnov)
 
Počet návštěvníků
Počet návštěv...
913013
Kolik lidí je online?
1
 
Odkazy
 
Ostatní
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Rybí - pokyny

Elektronická adresa e-podatelny je: podatelna@rybi.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného příjemce zprávy
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Rybí podatelna@rybi.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu:
S pozdravem JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÉHO PŘÍJEMCE ZPRÁVY
(zaručený elektronický podpis oprávněného příjemce zprávy)
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám sdělíme, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu* u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@rybi.cz nebo na poštovní adresu Obecního úřadu Rybí.

Oprávněným, kterému byl vydán kvalifikovaný certifikát

pro komunikaci v rámci elektronické podatelny pro přijímaní a zasílání zpráv na adrese podatelna@rybi.cz je: Dagmar Honešová. Kvalifikovaný certifikát vydala První certifikační autorita a.s.

Seznam právních předpisů,

podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě na elektronickou podatelnu s adresou podatelna@rybi.cz a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

* ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.


 
Created by HAVJA ( havja [at] centrum [dot] cz ) | All rights reserved © 2006-2015 | Poslední aktualizace 22.5.2023 v 4:51:39