Panoráma Rybího
Jahůdka
Vyhledávání
 
DPPO Rybí
Digitální povodňový plán obce Rybí
 
Mapa Rybí
 
Obrázek z obce
 
Nabídky práce
Nabídky práce v regionu
 
Počasí (Mošnov)
 
Počet návštěvníků
Počet návštěv...
914960
Kolik lidí je online?
1
 
Odkazy
 
Ostatní
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Spolky

Sbor dobrovolných hasičů

starosta :
- Ing. Jiří Kudělka
velitel :
- Antonín Kudělka
členská základna :
- 16 mladých hasičů
- 28 žen
- 75 mužů
zásahová jednotka je ustanovena / zařazena :
- JPO V

Články a zajímavosti :
- Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra

Historie a současnost SDH Rybí :

Hasičský sbor v obci Rybí byl založen 26.května 1885. Sbor tvořilo 43 mužů, kteří si za pomoci obce doplňovali výzbroj a výstroj. V počátcích byla zbrojírnou obecní kůlna, ale v roce 1912 postavila obec hasičské skladiště a na tomto místě stojí také dnešní hasičská zbrojnice. V roce 1921 se při místním sboru začala organizovat samaritánská činnost. Obě světové války utlumily práci sboru, ale pak se činnost začala rozvíjet a počet členů a cvičících kolektivů stále rostl. Od roku 1960 vlastní sbor hasičské vozidlo T-805, kterému se říká Kačenka. Ovšem naše Kačenka už je umístěna na zaslouženém odpočinku a nyní vlastní SDH Rybí plně vybavenou hasičskou avii.

V šedesátých letech začala práce s mládeží a zdárně se rozvíjela. Od roku 1971 se družstva zapojila do celostátní hry Plamen. Kolektivy mládeže, které cvičily v sedmdesátých a osmdesátých letech obsazovaly na okresních soutěžích nejpřednější místa. Pak však přišlo období útlumu, ale nyní se opět práce s mládeží v SDH Rybí zdárně vyvíjí.

Máme nyní jeden kolektiv mladých hasičů, který se v roce 2002 úspěšně zapojil do soutěží. Na 1.srazu "Plamene 2003", branném závodě, soutěžily dvě hlídky, z nichž jedna zvítězila a druhá obsadila 23. místo. Družstvo dorostu v roce 2002 vyhrálo okresní soutěž a postoupilo do krajského kola. Tam chlapci obsadili 6. místo.

Kulturní činnost se jako červená nit táhne celou historií našeho sboru. Byly pořádány zájezdy, plesy, hasičské výlety, letní večery a tradiční krmášové hody. V posledních letech pořádáme každoročně dvě akce - končinový ples a krmášovou zábavu.

JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Štramberk

Kontakt :
- Radek Najzar (e-mail)
- Markéta Kvitová (e-mail)
Historie skautingu v Rybím :

Poprvé byla skautská organizace v naší obci založena v roce 1945. Počátkem 50-tých let byla její činnost ukončena. Krátkodobě došlo k obnově skautské organizace v roce 1968. Po jejím zrušení pracovala v Rybím pionýrská skupina "Zálesák", jejíž náplň činnosti a výchovné postupy se v mnohém podobaly práci skautského oddílu.

Od roku 1990 pracují v obci 2 oddíly:
- 5. chlapecký oddíl
- 9. dívčí oddíl
Více informací naleznete na stránkách skautů Rybí.
 
Created by HAVJA ( havja [at] centrum [dot] cz ) | All rights reserved © 2006-2015 | Poslední aktualizace 13.11.2023 v 6:12:13